Mentoring@work

Jeden z moich znajomych zaangażowany jest w rozpowszechnianie mentoringu w Polsce jako sposób na wykorzystanie potencjału wiedzy w firmie oraz naturalny rozwój pracowników.

Po ostatniej rozmowie nasunęły mi się pewne przemyślenia na temat wprowadzania mentoringu do firm i instytucji.

Tam, gdzie ludzie chcą się rozwijać, jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę, przejawiają kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i mają zaufanie do swoich współpracowników tam jest grunt do wprowadzenia mentoringu.

Jeśli zaś ludzie nie mają zaufania do siebie nawzajem, w miejscu pracy panuje ostra rywalizacja, ludzie uważają, że są wspaniali i już nie muszą nad sobą pracować tam jest dysfunkcja i poważna bariera do przyjęcia kultury mentoringowej.

 

 

 

Reklamy

Zatrudnienie coacha

Trzy najważniejsze dla mnie sprawy to zdrowie, majątek i szczęście. W każdym z tych aspektów życia mam coacha. Wiem, że korzystanie z coacha może być trudne pod względem finansowym, szczególnie w sytuacji, gdy brakuje gotówki. Mimo to, jeśli masz zostać prawdziwym przedsiębiorcą, nie możesz sobie pozwolić na to, by zatrzymywał Cię brak pieniędzy. Zamiast mówić „Nie stać mnie na coacha”, obudź własną kreatywność, by zrealizować ten plan, szczególnie w tych obszarach życia, które są dla Ciebie ważne. Gdybym pozwolił, aby zatrzymywały mnie myśli typu „Nie stać mnie na to”, pozostałbym do dziś biedny, schorowany i nieszczęśliwy.

– Robert T.Kiyosaki, „Dotyk Midasa”

Coaching w Zarządzaniu [Sezon IV]

Niebawem ruszamy z czwartą edycją zajęć „Coaching w Zarządzaniu Projektami” na Wydziale Zarządzania UW! W tym sezonie mamy dostępną książkę Carol Wilson, „Nowy Coaching Biznesowy”, wydaną przez MT Biznes w 2015, którą polecam nie tylko studentom, ale wszystkim zainteresowanym zastosowaniem kultury coachingwowej w zarządzaniu i kontaktach interpersonalnych.

W tym roku też będziemy omawiać pięć dysfunkcji przedstawionych w książce Patrick Lencioni’ego zatytułowanej „Pieć Dysfunkcji Pracy Zespołowej, MT Biznes, 2011. Pierwszy raz tę opowieść wysłuchałem w 2011 (dostępna jest również jako audiobook). Wtedy właśnie prezes firmy – Francuz, w której pracowałem postawił diagnozę, że ta firma już nie działa, bo nie ma w niej „ducha”.

Ostatnio o tej książce przypomniał mi mój dobry znajomy, coach, z którym projektowaliśmy wyjazdowy warsztat. Dzięki Ci Piotrze! 🙂

Zarządzanie, Przywództwo i Coaching

uwwz

 

 

Zarządzanie 2.0

Zapraszam do zapoznania się z programem kursu  Coaching w Zarządzaniu Projektami opracowanego na potrzeby Programu Podyplomowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dlaczego powstał?

Mimo wypracowanych metodyk zarządzania projektami takich jak PMI/PMBOK czy PRINCE2 nadal wiele projektów upada lub nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Na zajęciach Coaching w Zarządzaniu Projektami uczestnicy zapoznają się z podstawowym czynnikiem niepowodzeń projektów tzw. „czynnikiem ludzkim” oraz metodami zaradczymi opartymi na kulturze, narzędziach i wartościach coachingu. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na zajęciach oferują głębsze zrozumienie zagadnień komunikacji, relacji interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania zmianą oraz motywacji, a w konsekwencji skuteczniejsze zarządzanie projektami.

 Cele, czyli czego mogę się nauczyć? 

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) uczestnik:

  • Analizuje najsłabsze ogniwo na projekcie związane z tzw. „czynnikiem ludzkim” oraz potrafi przygotować i zarekomendować plan redukcji ryzyka związanego z tym czynnikiem,
  • Analizuje interesy interesariuszy i dobiera odpowiednie strategie komunikacji,
  • Stosuje narzędzia coachingowe podnosząc jakość umiejętności interpersonalnych na projektach w tym komunikacji nastawionej na zrozumienie,
  • Stosuje podstawową wiedzę dotyczącą inteligencji emocjonalnej skuteczniej zarządzając sobą oraz zespołem,
  • Wyjaśnia założenia kultury opartej na niedyrektywnym coachingu koaktywnym (Co-Active Coaching),
  • Przedstawia kompetencje kierownika projektu na podstawie modelu PMCD Framework (PMI),
  • Wyjaśnia kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą w kontekście projektowym,
  • Potrafi zastosować model T-GROW w praktyce,
  • Potrafi zastosować narzędzie doskonalenia Coaching Circle w praktyce.

O czym jest kurs – tagi?

Zarządzanie projektami, Coaching, Ludzie na projekcie, Relacje, Aktywne słuchanie, Atmosfera pracy, Komunikacja, Zarządzenie Zmianą (Change Management), Motywacja, SMART, Cel, T-GROW, Inteligencja Emocjonalna, Coaching Circle, Kompetencje, Umiejętności interpersonalne, Świadomość, Kultura coachingowa.

Artukuł: 

Coaching w zarzadzaniu projektami – przełom w kulturze organizacji pracy. Co coaching może zaoferować kierownikom projektów i zespołom projektowym?

Zarządzanie Projektem i Przywództwo

Zarządzanie projektem to planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w granicach docelowych wskaźników wykorzystania dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyk

Tyle o zarządzaniu projektami metodyka PRINCE2 z adnotacją, że kwestie motywowania zaangażowanych osób są poza zakresem tej metodyki.

PRINCE2 o zdolnościach przywódczych.

Przywództwo, umiejętności motywacyjne i inne umiejętności interpersonalne są ogromnie ważne w zarządzaniu projektami, ale niemożliwe do skodyfikowania w jakiejś metodyce. (…) Z tego powodu PRINCE2 nie może bezpośrednio uwzględniać tego aspektu zarządzania projektami. Istnieje wiele modeli przywództwa oraz programów szkolenia umiejętności interpersonalnych, które spełniają te wymagania.

Ten istotny obszar przywództwa, komunikacji i motywacji na projektach uwzględniony jest w unikalnym kursie Coaching w Zarządzaniu Projektami opracowanym na potrzeby Programu Podyplomowego Wydziału Zarządzania UW. Zapraszam do zapoznania się z programem kursu.

Materiał dodatkowy – artykuł:

Coaching w zarządzaniu projektami – przełom w kulturze organizacji pracy. Co coaching może zaoferować kierownikom projektów i zespołom projektowym?

Stary kontra nowy styl zarządzania

Czy masz już dosyć starego modelu zarządzania polegającego na wydawaniu rozkazów i bezwzglęnej kontroli?

Niesamowite, że w dobie rozkwitu edukacji, wysokich kwalifikacji pracowników i profesjonalnego podejścia do wykonywanej pracy, wielu szefów nadal forsuje swoje pomysły, podchodzi z dużym dystansem i sporą dozą nieufności do swoich podwładnych – czyli inaczej uprawia tzw. ‚zamordyzm’ 🙂 Nie dziwne, że problemów na głowie szefa jest coraz więcej, bo przecież to „on wie najlepiej”, nie mówiąc już o poziomie stresu i relacjach z podwładnymi.
Wierzę w to, że na obecnym etapie rozwoju gospodarczego styl zarządzania oparty o coaching i mentoring wykorzystujący kapitał ludzki w atmosferze zaufania i kreatywności będzie wygrywał. Zespoły tak zarządzane będą osiągały lepsze wyniki, a atmosfera pracy, gdzie pracownicy czują się doceniani i współodpowiedzialni za decyzje będzie zdecydowanie lepsza. Firmy będą poszukiwać na stanowiska kierownicze komunikatywnych i otwartych osób, które będą w stanie wykorzystać potencjał pracowników i wspierać w przezwyciężaniu barier na drodze do wyznaczonych celów.

Dlaczego więc stary styl jest tak obecnie rozpowszechniony, mimo tego, ze nie najbardziej efektywny dla organizacji, pracodawców, a także i samej kadry kierowniczej? Przede wszystkim ze względu na stare wzorce, które niestety w XXI w. nie przystają do dynamicznych i szybkich zmian, gdzie inowacja i zaangazowanie pracowników są podstawą. Kolejnym powodem jest ignorancja na temat nowoczesnych metod zarządzania opartych na coachingu oraz mentoringu. Trzecią potencjalną barierą może być osobowość lidera, który jest autorytatywny i niechętny do zmian. Taki ‚dinozaur’ będzie miał coraz mniej propozycji pracy lub będzie zatrudniany wyłącznie do zadań specjalnych, ale moim zdaniem główny nurt zarządzania będzie odchodził od stylu „command and control”.

W dobie poszukiwania talentów przez firmy, wielu młodych, uzdolnionych i dobrze wykształconych ludzi będzie chętniej wybierało firmy, które pozwolą im na rozwój i wiekszą swobodę działań lub sami zorganizują sobie warsztat pracy. Metody wymuszania, nacisku i kontroli rodem z korporacji będą przechodzić do lamusa.