Tag Archives: Coaching

 1. Mentoring@work

  Dodaj komentarz

  18/01/2017 - autor: maugustyniak

  Jeden z moich znajomych zaangażowany jest w rozpowszechnianie mentoringu w Polsce jako sposób na wykorzystanie potencjału wiedzy w firmie oraz …
  Continue reading

 2. Zatrudnienie coacha

  Dodaj komentarz

  24/07/2016 - autor: maugustyniak

  Trzy najważniejsze dla mnie sprawy to zdrowie, majątek i szczęście. W każdym z tych aspektów życia mam coacha. Wiem, że …
  Continue reading

 3. Coaching w Zarządzaniu [Sezon IV]

  Dodaj komentarz

  20/12/2015 - autor: maugustyniak

  Niebawem ruszamy z czwartą edycją zajęć „Coaching w Zarządzaniu Projektami” na Wydziale Zarządzania UW! W tym sezonie mamy dostępną książkę …
  Continue reading

 4. Zarządzanie 2.0

  Dodaj komentarz

  23/05/2014 - autor: maugustyniak

  Zapraszam do zapoznania się z programem kursu  Coaching w Zarządzaniu Projektami opracowanego na potrzeby Programu Podyplomowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego …
  Continue reading

 5. Zarządzanie Projektem i Przywództwo

  Dodaj komentarz

  23/05/2014 - autor: maugustyniak

  Zarządzanie projektem to planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w …
  Continue reading

 6. Zabezpieczony: Motto

  12/01/2013 - autor: maugustyniak

  Brak wypisu, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

 7. Stary kontra nowy styl zarządzania

  Dodaj komentarz

  12/06/2009 - autor: maugustyniak

  Czy masz już dosyć starego modelu zarządzania polegającego na wydawaniu rozkazów i bezwzglęnej kontroli? Niesamowite, że w dobie rozkwitu edukacji, …
  Continue reading