Tag Archives: change management

  1. Project & Change Management

    Dodaj komentarz

    31/08/2014 - autor: maugustyniak

    Projekty są sposobem wprowadzania zmian w sposób kontrolowany. Ryzyko jednak jest nieuniknione, bo projekty prowadzą do zmian, a zmianie towarzyszy …
    Continue reading