Project & Change Management

Projekty są sposobem wprowadzania zmian w sposób kontrolowany.

Ryzyko jednak jest nieuniknione, bo projekty prowadzą do zmian, a zmianie towarzyszy niepewność.

Metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

Reklamy