Category Archives: Mentoring

  1. Mentoring@work

    Dodaj komentarz

    18/01/2017 - autor: maugustyniak

    Jeden z moich znajomych zaangażowany jest w rozpowszechnianie mentoringu w Polsce jako sposób na wykorzystanie potencjału wiedzy w firmie oraz …
    Continue reading