Mentoring@work

Jeden z moich znajomych zaangażowany jest w rozpowszechnianie mentoringu w Polsce jako sposób na wykorzystanie potencjału wiedzy w firmie oraz naturalny rozwój pracowników.

Po ostatniej rozmowie nasunęły mi się pewne przemyślenia na temat wprowadzania mentoringu do firm i instytucji.

Tam, gdzie ludzie chcą się rozwijać, jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę, przejawiają kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i mają zaufanie do swoich współpracowników tam jest grunt do wprowadzenia mentoringu.

Jeśli zaś ludzie nie mają zaufania do siebie nawzajem, w miejscu pracy panuje ostra rywalizacja, ludzie uważają, że są wspaniali i już nie muszą nad sobą pracować tam jest dysfunkcja i poważna bariera do przyjęcia kultury mentoringowej.

 

 

 

Reklamy

Cierpliwość a determinacja

Uważaj, bo być może ktoś mówiący o „cierpliwości”, tak naprawdę nie jest wystarczająco zdeterminowany, by dokończyć czy zrealizować dane zadanie.

Agile Project Management

When delivering CRM projects in the U.K ten years ago, my clients would describe my project delivery style as „flexible” and „accommodating”. Years later I learned this style actually has a name and it is called: „Agile” 🙂

As a Project Manager and a SME Business Coach these values known as „Agile Manifesto” are close to my heart:

1. Individuals and interactions over processes and tools

2. Working software over comprehensive documentation

3. Customer collaboration over contract negotiation

4. Responding to change over following a plan