TimeBanking – lepsze jutro wg Dr Edgar Cahn’a

Wywiad z Dr Edgar Cahn – autorem modelu kooperacji opartej na TimeBanking

Rozmowa z Dr Edgar Cahn – NESTA Making Innovation Flourish

Profil Dr Edgar Cahn – Distinguished Emeritus Professor of Law, The District of Columbia University 

Reklamy

Nowy projekt społeczny dla profesjonalistów w PL

Powoli ruszamy z innowacyjną inicjatywą prospołeczną dedykowaną dla profesjonalistów poszukujących nowych zleceń. Na tę chwilę chcemy pomóc profesjonalistom w nawiązywaniu kontaktów i wymianie przysług. W szerszej perspektywie chodzi o pobudzenie przedsiębiorczości oraz zachętę do budowania lokalnych społeczności opartych na aktywnym wsparciu, otwartości i zaufaniu.

Ta akcja społeczna jest pierwszym programem typu Social Impact (CSR) realizowanym pod patronatem Hewlett-Packard Polska.

Polish Professionals in London – kolejny jubileusz!

„Polish Professionals in London” to wielka przygoda dla mnie i wielu młodych ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju jednej z najlepszych organizacji polonijnych założonych przez nową emigrację. Powstała, by łączyć, a jej symbolem jest most londyński.

W tym roku 6-ta rocznica od wprowadzenia statutu organizacji i 7-ma od powstania PPL w 2006 r.

Historia założenia PPL

Pierwszy numer newslettera PPLink