Coaching w zarządzaniu projektami

W semestrze letnim 2013 ruszamy z zajęciami «Coaching w zarządzaniu projektami» na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego – zarządzanie projektami informatycznymi.

Mimo wypracowanych metodyk zarządzania projektami takich jak PMI/PMBOK czy PRINCE2 nadal wiele projektów upada lub nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Na zajęciach «Coaching w zarządzaniu projektami» studenci zapoznają się z podstawowym czynnikiem niepowodzeń projektów tzw. „czynnikiem ludzkim” oraz metodami zaradczymi opartymi na kulturze, narzędziach i wartościach coachingu. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na zajęciach oferują głębsze zrozumienie zagadnień komunikacji, relacji interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania zmianą oraz motywacji, a w konsekwencji skuteczniejsze zarządzanie projektami.

Reklamy

Opatrzność

Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia, odkrywa się jedną elementarną prawdę: gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy, wspieramy Opatrzność.

– Johann Wolfgang Goethe

Until one is committed, there is hesitancy, the chance to draw back, always ineffectiveness. Concerning all acts of initiative and creation, there is one elementary truth the ignorance of which kills countless ideas and splendid plans: that the moment one definitely commits oneself, then providence moves too. All sorts of things occur to help one that would never otherwise have occurred. A whole stream of events issues from the decision, raising in one’s favor all manner of unforeseen incidents, meetings and material assistance which no man could have dreamed would have come his way. Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it now.