Święty Spokój [Peace of Mind]

Często ludzie mówią, że chcą w swoim życiu „święty spokój”, ale jak go osiągnąć? Jeśli chcesz się podzielić swoim patentem – zapraszam do wypowiedzi. Generalnie to co mi przychodzi do głowy to powiedzenie Platona „Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę”. Jak nauczymy się walczyć w tym życiu i radzić z przeciwnościami, może i zaznamy świętego spokoju… ? 🙂

Reklamy

Co jest gorsze dla firmy?

Widziałem na jednej z prezentacji zagadnienia Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) pytanie odnośnie tego co jest gorsze dla firmy:

A) Bezmyślne działanie czy

B) Bezczynne myślenie?

A jak jest w Twojej organizacji i Twoim życiu?

Coaching – poszukiwanie spełnienia i doskonałości

Dla mnie coaching to nie jest moda wymyślona przez Amerykanów w latach 90-tych, ale kontynuacja i odpowiedź na odwieczne pragnienia osiągania doskonałości i poszukiwania swojej drogi w towarzystwie zaufanego przewodnika.  W chrześcijaństwie mamy natomiast kierownictwo duchowe i szkoły z wielowiekową tradycją wsparcia niedyrektywnego (non-directive).

Rozwój duchowy dla Top Management ‚u

Jest wiele osób z MBA i specjalistów przeszkolonych w metodykach projektowych i co z tego… w dalszym ciągu firmy upadają, a projekty się nie udają… Wiedza metodyczna ma swoje ograniczenia… Ludzkie charaktery i interakcje są kluczem. Obecnie przewagi konkurencyjnej szuka się „głębiej i wyżej” wśród najlepszych menedżerów.

W ciekawy sposób pisze o tym Sir John Whitmore z www.performanceconsultants.com w artykule Coaching Transpersonalny – perspektywa duchowa

Coaching dla kierowników projektów

W mojej ofercie znajduje się autorski program „Project Management Coaching”, ale po co to doświadczonemu szefowi projektu przeszkolonemu z różnych metodyk takich jak PRINCE2 czy PMI?

Jeśli klienci są tak dobrze wyszkoleni i tacy mądrzy to po co potrzebują coacha („specjalisty od efektywności”)? W ferworze walki z klientem, zespołem, partnerami, budżetem, terminami generowany jest potężny stres, który zawęża pole widzenia i blokuje wiele osób. Nikt tego głośno nie mówi, ale w sytuacjach zagrożenia „tracimy głowę”, działamy nieracjonalnie i nie wykorzystujemy swojej wiedzy oraz doświadczenia.

Na sesji budowany jest  odpowiedni klimat spokoju i zaufania, następuje rozluźnienie/odprężenie, wtedy klient zaczyna jasno myśleć, oceniać fakty, definiować problem, generując możliwe rozwiązania i wybierając najbardziej optymalną ścieżkę działania.

OFERTA

Praca ze specjalistą w dziedzinie efektywności pozwoli kierownikowi projektu objętego opieką – na wdrożonej wiedzy nabytej podczas szkolenia, utrzymanie wysokiej motywacji oraz wyeliminowanie najpoważniejszych barier zewnętrznych i wewnętrznych na drodze do skuteczniejszego prowadzenia projektów w organizacji.

Podstawowy pakiet na indywidualne wsparcie metodą coaching w okresie do dwóch miesięcy po odbytym szkoleniu zawiera 4 sesje.

Na życzenie istnieje możliwość przedłużenia okresu wsparcia lub przeniesienia na inną osobę w organizacji.

Program indywidualnej współpracy metodą Coaching One2One:

– diagnoza, ustalenie zasad i celów współpracy bezpośrednio przed lub po szkoleniu w Warszawie (60 min)

– pierwsza sesja w formie indywidualnego warsztatu w Warszawie (60 min)

– druga sesja telefoniczna / Skype (60 min)

– trzecia sesja telefoniczna / Skype (60 min).

Pomiędzy sesjami osoba z organizacji objęta opieką ma dostęp do mentora via email oraz SMS.

Co-Active Coaching

Jest kilka modeli i sposobów prowadzenia sesji coachingowych. Jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych jest model tzw. koaktywny (Co-Active).

Model koaktywny zakłada podejście niedyrektywne (non-directive), a więc rolą coacha nie jest odpowiadanie na pytania klienta tak jak jest w przypadku konsultingu, ale raczej poprowadzenie klienta w ten sposób, żeby on sam doszedł do właściwych wniosków i rozwiązał swój problem. Klient stawia cel/definiuje problem, ale to coach zadaje pytania, a klient szuka rozwiązań pod okiem coacha.

Doświadczenie i badania wskazują na to, że własne pomysły realizuje się ze znacznie większą motywacją (i satysfakcją) niż pomysły innych ludzi (w tym mądrych konsultantów); nie wspominając już o kwestii odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań (lub ich braku).

Coach wydobywa z klienta to co najlepsze w trakcie rozmowy; buduje na wiedzy, doświadczeniu, sile i mądrości klienta. Klient po takiej sesji nie tylko ma rozwiązanie problemu, ale też metodę do radzenia sobie z podobnymi sytuacjami i narzędzie skuteczniejszej pracy indywidualnej w przyszłości (tzw. auto-coaching).