Monthly Archives: Lipiec 2011

 1. Friend

  Dodaj komentarz

  20/07/2011 - autor: maugustyniak

  I am a success today because I had a friend who believed in me and I didn’t have the heart …
  Continue reading

 2. Victory

  Dodaj komentarz

  20/07/2011 - autor: maugustyniak

  In reading the lives of great men, I found that the first victory they won were over themselves… self-discipline with …
  Continue reading

 3. Wolność

  Dodaj komentarz

  18/07/2011 - autor: maugustyniak

  Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. – Abraham Lincoln

 4. Prawda i światło

  Dodaj komentarz

  13/07/2011 - autor: maugustyniak

  Nie dążę do zwycięstwa, dążę do prawdy, Nie dążę do sukcesu, dążę do tego, żeby żyć światłem, które jest we …
  Continue reading