Wojna totalna

Świat był zaskoczony  skalą konfliktu i cierpień podczas drugiej wojny światowej. Niestety przed nami totalna wojna.  To się musi wydarzyć, ale w międzyczasie nie dajmy się terorystom. Tam też mieszkają normalni ludzie którzy chcą, żeby ich dzieci rozwijały się w pokoju i dobrobycie.

Libia – dzieci śpiewają o tradycji, rodzinie i pokoju

Reklamy

Nowy patriotyzm

Moja córka właśnie przygotowywuje się do ślubowania pierwszoklasisty. Po usłyszeniu hymnu szkoły do której chodzi zacząłem się zastanawiać nad naszym patriotyzmem w tych czasach.

Czym jest patriotyzm dla nas? Jak okazać miłość do ojczyzny i troskę o jej obywateli? Czasy zaborów, pierwsza czy druga wojna światowa – trzeba było walczyć; wielu z naszych dziadków i pradziadków zginęło. Nie cieszyli się długo swoimi żonami i dziećmi, a nawet jak wrócili z wojny to ich życie nigdy nie powróciło do normalności.

A teraz na czym polega patriotyzm? Pozyskując wiedzę, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje i efektywnie pracując tworzymy lepszą przyszlość dla siebie i swoich dzieci. Wiedza i praca wytyczają ramy dzisiejszego patriotyzmu w nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacji i nowoczesnych technologiach.  

Nad Westerplatte zapadł zmierch
Dawno skończona walka krwawa
Jak się nazywa czy ty wiesz
Ten kto swe życie za nad dawał

Ref.
My dziedzice tamtych dni
My dziedzice tamtej wiary 
Nie musimy już lać krwi
Dla ojczyzny naszej starej

Trzeba tylko naszych sił 
Tylko naszej wiedzy trzeba 
Aby kraj bogaty był 
Aby w nim nie brakło chleba.