Potencjalny klient

Zamiast postrzegania w każdym człowieku potencjalnego klienta, powinniśmy raczej dostrzegać w każdym kliencie człowieka.

Philip Kotler

Reklamy

Cierpliwość i doskonałość

Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.
Arthur Schopenhauer

Artur Schopenhauer, niemiecki filozof, urodził się w Gdańsku przy ul. Św. Ducha 47. Najważniejsze dzieło „Die Welt als Wille und Vorstellung” – „Świat jako wola i wyobrażenie” (1819) składa się z czterech części.

Księga pierwsza mówi o tym, że nie czerpiemy swej wiedzy z bezpośredniego doświadczenia, lecz przez jego wyobrażenia i konstruktywne rozumowanie (tzn. czas, przestrzeń i przypadkowość).

Księga druga tej publikacji przedstawia pogląd, że każdy człowiek ma swoją wolę, która jest siłą sprawczą we wszechświecie.

W księgach kolejnych trzeciej i czwartej autor stwierdza, że artyści i święci czasem odnajdują taką drogę życia, która pozwala im wyrwać się spod wpływu woli.

Źródło: Wikipedia